Güçlü yönlerimiz

Stago’nun en ileri teknolojiler kullanarak en geniş yelpazede reaktifler ve analiz cihazları geliştirmesini, üretmesini ve pazarlamasını sağlayan unsur, çalışanlarının, mesleklerin ve vasıfların zengin çeşitliliğidir. Hemostaz ve tromboz teşhisinde referans kabul edilen Stago’nun gelişimi, 4 ilerleme amacı üzerine kuruludur.

Bilgi Üretme

Gelecekteki gereksinimleri öngörerek ve önemli yeni araştırma teknolojileri yaratarak sağlık yönetiminde hemostazı iyileştirmek.

Stago önde gelen bilimsel araştırmalar yapan akademik ve farmasötik araştırma ekipleriyle yakın işbirliği yapmaktadır. Bu ekiplerin yayınları genelde yeni ve klinik açıdan önemli göstergeleri ve yeni araştırma yollarını gündeme getirmektedir. 

Stago’nun görevi, tıpta kaydedilen bu ilerlemeleri otomasyonlu, yenilikçi ve standart testlere dönüştürerek hastaların daha iyi tedavi edilmesini sağlamaktır.

Gücünü 60 yılı aşkın tecrübesinden alan Stago günümüzde uluslararası bilimsel çevrelerde hemostaza katkıda bulunan başlıca üreticilerden biri sayılmaktadır.

Performans Üretme

Stago yeniliği güvenilir ve standart sistemlere dönüştürerek her laboratuvar için en etkin çözümü sunma ilkesini benimsemektedir.

 

Çalışanlarının yaklaşık %20’si Araştırma ve Geliştirme Bölümünde görevli olan Stago, sürekli yeniliğe büyük yatırım yapmaktadır.

Çeşitli disiplinlerden mühendisler; araştırmacılar ve teknisyenlerden oluşan ekipleri, olağandışı miktarda modern bilgiyi ve uzmanlığı bir araya getirmektedir.

Bu ekipler müşterilerin gereksinimlerini karşılamakta ve sürekli daha etkili akıllı ürünler ve hizmetler geliştirmektedir. Yenilik kültürümüz, yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleri sürekli iyileştirme ilkesiyle temin etmeye yönelik dahili faaliyetlerimize de uygulanmaktadır.

İyi performans göstermek için çalışanlarımızı uyarıcı bir çalışma ortamı oluşturmamız ve her gün ilerlemeye teşvik etmemiz gerekmektedir. Alçakgönüllü kalarak hırslı olmayı öğrenmeliyiz.

Memnuniyet Üretme

Araştırma ve Geliştirmeden Hemostaz Laboratuvarına kadar tüm bölümlerimizde görevli uzman ve çok işlevli ekiplerimiz, müşteri memnuniyetine yönelik komple bir değer zinciri sunmaktadır.

Stago yaklaşık 20.000 adet sistem kurmasından elde ettiği tecrübeye dayanarak tüm ekiplerinin görev aldığı geniş kapsamlı bir hizmetler yelpazesi oluşturdu.

Müşteri Tatmini, tüm Stago çalışanlarının temel değerlerinden biridir. Bu değer çalışanlarımızın dinleme, anlama, çabuk karşılık verme ve tavsiye verme yetileri üzerine kuruludur.

Bir numaralı önceliğimiz, laboratuvar çalışmalarında kesinti olmasını önlemektir, çünkü biyolojik testlerin sonuçları, doktorların en iyi hasta yönetimi için doğru terapi kararını vermesinde önemli bir rol oynamaktadır. Müşteri Tatmini, çalışanlar için de geçerlidir, bu nedenle tüm Stago personelinin müşterilerin kişisel gereksinimlerini dinlemesini ve ilerlemelerini izlemesini destekliyoruz.

Sağlık Üretme

Hastaları faaliyetlerimizin odak noktası almak, temel ve uzun vadeli taahhütlerimizden biridir.

Stago halen in vitro teşhis sektöründe faaliyet gösteren ve sadece hemostaz ve tromboz araştırmalara odaklanan tek bağımsız uluslararası şirketler grubudur.

Başlangıçtan bu yana insan sağlığı alanında faaliyet gösteren Stago, etik değerleri özümsemektedir ve tedavilerin iyileştirilmesine yardımcı olma amacını paylaşmaktadır.

Stago kendi bünyesinde insanlara ve insanların farklılıklarına saygı kültürü uygulayarak tüm çalışanlarının iş hayatlarını açık ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayan bir ortamda yaşamalarını sağlamaktadır.

Tümüyle bağımsız olarak bilimsel ilerleme ve hasta sağlığının iyileştirilmesi için çalışıyoruz.

Top