Kalite Politikası

Paylaşılan bir adanmışlık

Son birkaç yıldır Stago'nun vizyonu Hemostaz ve Tromboz tanılamasında Referans ve Lider haline gelmek olmuştur.  

Stago'nun misyonu sağlık sektörüne en geniş kapsamlı reaktifleri ve analizörleri emniyetli, etkili ve ileri teknolojilere uygun olarak tasarlanmış bir şekilde, Hemostaz patolojilerinin daha iyi bir şekilde önlenmesini, anlaşılmasını, tedavi edilmesini ve takibini sağlamak ve müşterilerine laboratuvarlar arası karşılaştırmalarla ilgili olarak uygun becerileri, bağımsızlığı ve tarafsızlığı sunmaktır.  

Stago'nun değerleri:

 

  • hem bilimsel hem de teknik - müşteri ve pazar ihtiyaçlarına dair Bilgi;
  • Girişimci bir ekip ruhunun desteklediği Performans
  • Müşterilerimiz için, ürünlerden önce mükemmel bir hizmette yatan Tatmin
  • Hastalar, ortaklar ve işbirlikçiler bakımından Esenlik ve Etik. 

 

Bu nedenle Stago, aşağıdaki hedeflere dayanan bir Kalite yönetimi sistemi uygulamaktadır:

 

  • Ürünlerin ve faaliyetlerin hukuki, düzenleyici ve normatif çerçevedeki gelişimlere sürekli olarak uygunluğu,
  • Enerjinin, atık yönetiminin, "yeşil hükümlerin," her tür potansiyel kirliliğin ve bütün diğer çevresel etkilerin önlenmesinin sürekli olarak kontrol altında tutulmasına odaklanmış bir Çevre Programı, 
  • ilgili bütün taraflar için yeterli iletişime dikkat gösterilmesi,
  • Uzmanlığının ve teşkilatının eksiksiz uyumu,
  • Ürünlerinin, hizmetlerinin ve çalışma yöntemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi,
  • taahhütlerin yanı sıra başka her tür şarta tam uyum.

 

Yönetim seviyesinde onaylanan ve düzenli olarak gözden geçirilen bu hedefleri bütün ekibimiz bilmektedir. Yönetici Kadro, ekibin Kalite yönetim sistemine olan sürekli uyumlarını ve ayrıca bu sistemin ilgililiğini ve etkililiğini sağlamaktadır. 

Hedeflerin yerine getirilememesi durumunda şirket, uygun çözümler sağlanabilmesi için herkesin çözüm oluşturma yeteneğine güvenebilmektedir. 

Her birimiz Kalite süreçlerinde oynadığımız önemli rolün farkında olup Stago'nun dinamik sürecine tamamen katılmalıdır.  

Herkesin harekete geçmesi ve adanmışlığı ile müşterilerimizin ve ortaklarımızın beklentilerini mümkün olduğunca hassas bir biçimde yerine getirmeye devam edeceğiz.

Top