Web sitesi kullanim koşullari

1. AMAÇ

Albio Kimyevi Maddeler A.Ş ve/veya iştirikları ( Albio) tarafından sunulan internet sayfaları ("Albio  Web Sitesi"), sadece Kullanım Koşulları kapsamında kullanılabilir. Bu Kullanım Koşulları, örneğin ürün ve servis satın alımı gibi nedenlerle değiştirilebilir ya da yerlerine başka koşullar getirilebilir. Sisteme giriş yapılarak ya da giriş yapılmasının gerekli olmadığı durumlarda, Albio Web Sitesinin kullanmaya başlandığında bu Kullanım Koşullarının o zamanki versiyonunun kabul edildiği varsayılır. Albio Web Sitesine girmekle Albio’nun iş bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız. Eğer ki iş bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız siteden çıkış yapmanızı tavsiye ederiz. 

2. SİTENİN KULLANIMI

Albio, web sitesinin operasyonunu herhangi bir zamanda tamamen ya da kısmen durdurabilir. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği, Albio web sitesinin sürekli kullanıma açık olacağına ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Albio tarafından siteye ulaşımlarda genel internet üzerinde kullanılan iletişim protokolleri kullanılmaktadır. Albio web sitesine kullanma konusunda herhangi bir kısıtlama veya üyelik şartı bulunmamaktadır

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Albio web sitesindeki bilgiler, (marka, logo, veri, karakter ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve diğer içerikler Albio’nun önceden yazılı izni olmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, ekleme yapılamaz ya da başka şekillerde kullanılamaz. Burada açıkça verilmiş kullanım hakları ve diğer haklar haricinde, Kullanıcıya başka haklar verilmeyecek, ayrıca şirketin ismi ya da patent, marka veya hizmet modeli gibi fikri mülkiyet hakları da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere haklar verilmesi konusunda sorumluluk oluşmayacaktır.

Yukarıda belirtilen içeriklerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun’un koruması altındadır. 

4. DÖKÜMANLARIN KULLANILMASI

Site üzerindeki dökümanlar sadece 5846 sayılı Kanun’da yer alan hakları ihlal etmemekle şartı ile ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir niteliktedir. Dökümanlar üzerinde yapılacak değişiklikler ihlal niteliğine haiz olmakla beraber, bu belgelerin farklı bir internet ortamında kullanılması yasaktır. 

Yazılım kullanılması yönünde kullanıcıya münhasır olmayan bir hak tanınmış olup, Kullanıcı tarafından herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir zaman dağıtılamaz, kiralanmaz ya da başka şekillerde sunulamaz. Kullanıcı, kanunen zorunlu tutulmadığı sürece, yazılımları ya da dokümantasyonu değiştirmeyecek, parçalara ayırmayacak, yazılımı tersine çevirmeyecek ya da kaynak koda dönüştürmeyecek, herhangi bir parçasını bölmeyecektir. Kullanıcı, daha sonra kullanım amacıyla gerekirse yazılımın bir yedek kopyasını alabilir.

5. E-POSTA

Kullanıcı ile iletişim Albio tarafından sağlanan bizimle iletişime geçin noktası üzerinden yapılabilecektir. İş bu noktada işlenen kişisel veriler sistemlerimizde belirli süre ile tutulmakla beraber, Albio Kişisel Veri İşleme Politikası gereğince korunmaktadır. İş bu maille yapılan yazışmalar bilgilendirme amacı taşımaktadır.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Albio web sitesinde, üçüncü tarafların web sitelerine verilmiş köprüler (hiperlink) bulunabilir. Albio bu web sayfalarının içeriklerinden sorumlu tutulamaz. Bu gibi web sayfalarının kullanımı, tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. 

Albio, web sitesini virüslerden arındırmak için her türlü çabayı göstermekle birlikte, tamamen virüssüz olduğunu garanti edemez. Kullanıcı, güvenlik önlemleri konusunda kendi riskini almak yükümlü olup, virüs yüklenmemesi için tüm makul adımları atacaktır.  Albio’nun sorumluluğu, ağır kusur ve kasıt gibi yasal olarak gerekli olan durumlar dışında, Albio’nun başka herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Temel sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeme durumundan kaynaklanan hasarlar, kasıtlı yanlış yönlendirme ya da ağır ihmal olmadığı sürece, sözleşmelere özgü, öngörülebilir hasarlarla sınırlı olacaktır. Albio hiçbir hal ve şartta dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır. İş bu hüküm Albio’nun iştirakları, çalışanları ve iş ortakları içinde geçerlidir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Albio web sitesi kullanıcısının kişisel bilgilerini işlemek için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası, veri gizliliğini koruma yasalarına ve Albio web sitesinde yer alan köprü üzerinden ve/veya Opens external link in current windowwww.albio.com.tr adresinden erişilebilen Albio Kişisel Verilerin Korunması politikasında belirtilen ilkeler ile bağlıdır. 

8. UYGULANACAK HUKUK VE DİĞER MADDELER

Kullanıcı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret yapıyorsa İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Herhangi bir hüküm hukuka aykırı, hükümsüz veya geçersiz olması halinde bu sözleşmenin bir parçası sayılmayacaktır. 

Top